AA 3: Kader!!

25 nov

Het gaat niet goed met de damwereld. Eigenlijk vind ik dat het heel slecht gaat, maar ik zal het commentaar dat deze columns te negatief zijn ter harte nemen. Niemand kan echter  ontkennen dat het ledenaantal van de dambond daalt. Je kunt er over discussiëren of dit een slechte ontwikkeling is, maar ik vind van wel.

Pas zat ik de stukken van de afgelopen bondsraad door te lezen, en las gelukkig veel goede ideeën. Het belangrijkste idee had betrekking op de halve finale. Daar is echter al genoeg over gepraat en geschreven en er schijnt weer een nieuw voorstel te komen. Wellicht iets voor een toekomstige column. Een voortdurende stroom aan nieuwe beleidsdocumenten is ideaal voor columnisten en andere mensen die graag een mening hebben over deze dingen, die naast het vullen van een bureaula een zeer beperkte invloed hebben.

Waar ik het wel over wil hebben is het visiedocument over het jeugddammen. Dit is een goed doordacht en duidelijk stuk (positief!). De uitgangspunten zijn helder en goed en de toernooien worden aantrekkelijker. Het uitgangspunt dat ook minder fanatieke en goede dammers aan de halve finale mee moeten kunnen doen is uitstekend, al komt dit volgens mij voor een groot deel voort uit het feit dat er anders zo weinig deelnemers zijn. Kortom, een prima plan dat zo ingevoerd kan worden.

Maar….de veronderstelling dat dit zorgt voor een breedtesportimpuls, die voor ledenbehoud moet zorgen lijkt me op z’n minst slechts zeer beperkt waar. De problemen liggen totaal ergens anders. Het gaat namelijk om het kader, om de mensen. Het echte probleem is dat te weinig mensen tijd willen investeren in de damwereld en dat daardoor te weinig clubs een bloeiende jeugdafdeling hebben. Er kan wel ergens een leuk toernooi georganiseerd worden, maar als er geen leuke jeugddamclub in de buurt is gaat niemand dammen. Hier moet de damwereld, en dus de dammers, haar tijd aan besteden.

Natuurlijk zijn er veel mensen die verschrikkelijk veel over hebben voor de damwereld. Als inspirerende voorbeelden noem ik Tjalling Goedemoed die fantastisch Engelstalig materiaal gemaakt heeft, met als doel de schoonheid van het dammen te laten zien en dammen ook internationaal te ontwikkelen. Daar is verschrikkelijk veel tijd in gaan zitten. De damclub in Wageningen laat zien dat het met voldoende inzet zeer goed mogelijk is om een bloeiende jeugdafdeling op te zetten en zo de club te ontwikkelen en te laten groeien. Natuurlijk noem ik ook DES Lunteren die al jaren zeer gezond is door een goede doorstroming van de jeugd. Ik ben ook zeer blij met alle PR-activiteiten die ondernomen zijn naar aanleiding van de vorige column.

Dus… kijk naar deze voorbeelden, laat je inspireren en ga aan het werk. Zet een jeugdafdeling op als die er nog niet is, zorg dat de jeugdafdeling groeit of werk aan goed en leuk materiaal. En gezeur over hoe moeilijk het wel niet is, en een gebrek aan tijd, wil ik niet horen. Met voldoende mensen en inzet moet het lukken om de eigen vereniging en daardoor de damwereld gezond te maken of te houden. Dit blijkt uit genoemde en velen andere voorbeelden. Er zit niet veel anders op, willen we als damsport levensvatbaar blijven. En mocht het toch nog niet lukken om de eigen damclub gezond te houden, dan lijkt het me een mooie taak voor de KNDB om mensen en clubs hierin te ondersteunen. De aandacht richten op het ontwikkelen en trainen van kader levert veel meer resultaat op dan het wijzigen van toernooien en het schrijven van beleidsplannen.

AA