IN MEMORIAM – Dik van Roekel

23 aug

dik

Ons bereikte het ontstellende bericht dat in de afgelopen week geheel onverwachts is overleden, onze gewaardeerde clubgenoot Dik van Roekel, in de leeftijd van 55 jaar. Zijn plotselinge sterven raakt ons allemaal diep en maakt ons stil. Dik is niet meer.

Al zolang ik mij kan herinneren was Dik lid van onze damvereniging DES Lunteren, in een grijs verleden is Dik ook lid geweest van de damclubs in Ede en Ederveen. Dik was een trouw clublid, hij bezocht als het even mogelijk was de clubavonden en hij speelde ook verdienstelijk mee in het eerste provinciale team. Dik maakte onderdeel uit van kampioensteams, en ook werd hij bij de diverse verenigingen meerdere malen clubkampioen. Ondanks zijn drukke leven, Dik runde met zijn vrouw een kaaswinkel in Veenendaal, maakte hij graag tijd vrij voor zijn hobby. De dinsdagavond was zijn damavond.

Op het dambord was Dik een geduchte tegenstander. Zijn sterkste wapen was de combinatie, in het bijzonder toch wel de zogeheten Coup Philippe. In allerlei situaties wist Dik het voor elkaar te krijgen om deze, en andere combinaties in zijn partijen te verweven, met menig slachtoffer tot gevolg. Hij genoot ervan om zo zijn partijen te spelen, en te winnen. En telkens verbaasde ik mij erover als hij het weer voor elkaar had gekregen.

Ook naast het dambord maakte Dik zich verdienstelijk voor zijn hobby. Zo was hij bij DES lange tijd competitieleider en bestuurslid. Hij coördineerde eveneens na het overlijden van Jan Crum sr. de maandelijkse trainingen van Johan Krajenbrink. En als er dan nog een beroep werd gedaan op de leden om mee te helpen bij werkzaamheden rondom het clubgebouw, dan was Dik vaak van de partij.

Ik zal Dik blijven herinneren als een principieel man, hij verwezenlijkte voor mij het ‘een man, een man; een woord, een woord’. Op de stille achtergrond heeft Dik zich onder meer sterk gemaakt voor de positie van de groep dammers die vanwege hun christelijke geloofsovertuiging niet op zondag willen dammen. Dik was ook een meelevend clublid. Bij sterfgevallen, bruiloften, belijdenisdiensten, of andere diepte- en hoogtepunten in de levens van clubgenoten, leefde hij als het even kon mee. Die warme betrokkenheid zal ik mij altijd blijven herinneren.

Op de rouwkaart staat de onberijmde Psalm 46, vers 2 afgedrukt. Daar kracht en troost uit te mogen putten, dat wens ik iedereen die nauw met Dik verbonden was, toe. Ook wensen wij in het bijzonder Diks vrouw, Marietje, en de kinderen, veel sterkte toe in dit grote verdriet.

Arjen Timmer
mede namens bestuur en leden van DES Lunteren

One Reply to “IN MEMORIAM – Dik van Roekel”

  1. Ooh wat erg ! Ik ken Dik sinds ik begon met dammen bij troesoe En kon altijd heel goed met hem vinden. Iedereen gecondoleerd !

Gesloten voor reacties.