AA 7 De NOZ-speler

29 mrt

In de damwereld lopen er verschillende Niet-Op-Zondag-spelers rond. Om principiële, godsdienstige redenen willen deze dammers niet spelen op zondag. Ook in de halve finale doen er elk jaar wel een paar mee. Volgens sommige mensen is dit lastig, want de helft van deze wedstrijden wordt op zondag gespeeld. Tot nu toe is hier altijd een praktische oplossing voor gevonden: de zondagse wedstrijden van deze spelers worden op vrijdagavond gespeeld. Een mooie ‘polderoplossing’ zou je zeggen, de zo kenmerkende Nederlandse tolerantie ten top. Toch klinkt steeds vaker de roep om niet zo tolerant te zijn, het vooruitspelen zou niet meer mogelijk moeten zijn. Je kunt spelers die wel op zondag spelen toch niet verplichten op vrijdag te komen? Een dilemma dus. Voor daar verder op in te gaan eerst dit: in de discussie, die onder andere op het World Draughts Forum wordt gevoerd, wordt door verschillende tegenstanders van het niet spelen op zondag verkondigd waarom het religieus gezien onzin is om niet op zondag te spelen. Misschien denkt men al of niet met behulp van een denigrerend toontje de gebruikte argumenten kracht bij te zetten, maar het lijkt mij dat dit niks met de principiële kwestie te maken heeft. Het gaat erom of het toegestaan wordt dat mensen in plaats van op zondag hun wedstrijden op een andere dag spelen, waarom mensen dat niet willen is hun eigen keus. Het voor de ander invullen wat hierin waar of goed is, vind ik behoorlijk arrogant. Natuurlijk kan hier op een open en eerlijke manier over gediscussieerd worden (graag zelfs!) maar door sommige bijdragen ontstaat op z’n minst de indruk dat het eigen denkbeeld, het eigen geloof, superieur is en dat het niet terecht is dat mensen niet op zondag willen spelen.

Dan nu naar de kwestie van de NOZ-spelers. Zoals gezegd een dilemma. De kernvraag is of spelers de ruimte moeten krijgen om op principiële gronden niet op zondag te spelen, en zo dus af te wijken van de meerderheid. Of anders geformuleerd: moet de KNDB de wil van de meerderheid volgen, of moeten de belangen van alle leden, en dus ook de belangen van de minderheden, zo veel mogelijk behartigd worden? Zo kan dit dilemma teruggevoerd worden op de vraag wat democratie inhoudt. Hier kunnen allerlei politieke en filosofische vragen op losgelaten worden. Hoewel zeer interessante materie ga ik dat hier niet doen. Er worden al veel te veel theoretische discussies gevoerd in de damwereld. Het is al lang tijd voor meer pragmatische oplossingen. Er zal rekening gehouden moeten worden met het simpele feit dat de damwereld met het huidige ledenaantal de in dit geval christelijke minderheid helemaal niet kan missen. Ik weet niet of er cijfers over zijn, maar het aandeel is substantieel genoeg om rekening mee te houden. Willen we de damsport levensvatbaar houden, dan zullen we met z’n allen oplossingen moeten zoeken om iedereen erbij te houden.

Het is hierbij vanzelfsprekend dat de minderheid zich wat terughoudend opstelt. Het tegenhouden van wedstrijden op zondag (zoals het NK Rapid) gaat, als de meerderheid hiervoor is, veel te ver. Men moet zich dan aanpassen of ervoor kiezen niet mee te doen. Aan de andere kant kan er wel rekening gehouden worden met de minderheid, en is het verplaatsen van bijvoorbeeld de nationale competitie naar de zondag niet wenselijk. En wat betreft die paar wedstrijden in de halve finale: mensen verplichten op vrijdagavond te spelen gaat ver, maar er zijn vast genoeg mensen die een keer op vrijdagavond willen spelen en zo van een heerlijke vrije zondag kunnen genieten.

AA

One Reply to “AA 7 De NOZ-speler”

  1. Ik reageer niet zo snel op opiniestukken, maar hier voel ik mij toch geroepen te reageren. Geloof is een persoonlijke beleving en dat moet het ook blijven. Het vooruit laten spelen van HF wedstrijden op de vrijdagavond heeft meerdere nadelen: 1. Mensen zijn vermoeid van een dag werken (anders gezegd: het laat zich niet vergelijken met een wedstrijd overdag) en dat geeft dus een vertroebeld beeld in de krachtmeting. 2. Mensen kiezen niet voor de wedstrijden op vrijdag, maar passen zich aan de aan NOZ-spelers. Dat is de wereld op de kop. Ben je een principiele NOZ speler, dan moet je gewoon niet deelnemen aan de HF. Ieder mens bepaalt wat hij of zij doet in zijn vrije tijd en weegt dan belangen af. Dat zou een praktiserend gelovige ook moeten doen. De KNDB moet een streep zetten door deze coulante opstelling t.o.v. NOZ-spelers. In iedere sport is dit een vanzelfsprekendheid, maar niet bij de dambond. Erg opmerkelijk. Ik ben zelf praktiserend boeddhist en zie het als mijn eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken en zaken af te wegen. Dus: wil je zondag in de kerk zitten, dan ga je niet dammen. Groet, Ferry Kemperman

Gesloten voor reacties.